Bilimsel Kaynaklar

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı www.tarim.gov.tr
TÜBİTAK www.tubitak.gov.tr
Kronoloji www.kronoloji.gen.tr
Medya www.gazeteoku.com
Yumurta www.yumurta.gen.tr
Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü www.pendik.vet.gov.tr
Çevre ve Orman Bakanlığı www.cevreorman.gov.tr
Olaylar – Belgeler www.belgenet.com
T.C. Başbakanlık Yönetim ve Bilişim Sistemi www.bybs.gov.tr
T.C. Anayasası www.tbmm.gov.tr
Veteriner Hekim www.veterinerhekim.net
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi www.rshm.saglik.gov.tr
İstanbul Veteriner Hekimler Odası www.ist.vho.org.tr
T.C. Sağlık Bakanlığı www.saglik.gov.tr
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi www.istanbul.edu.tr
Devlet İstatistik Enstitüsü www.die.gov.tr
ÇEKÜD www.cekud.org
Tüketiciyi Koruma Derneği www.ttkd.org.tr
Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği www.vghd.org.tr