GENEL KURUL İLANI

VETERİNER FAKÜLTELERİ MEZUNLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ

         Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 17/06/2023 Cumartesi günü saat 17:00 de Armağanevler Mah. 23 Nisan-Cadde Diskapino:9 — İçkapino:1 Ümraniye/İstanbul  adresinde ve aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 24/06/2023 Cumartesi  günü  aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılacaktır.

               Sayın üyelerimize ve ilgililere duyrulur.

                                                                                                         YÖNETİM KURULU

         GÜNDEM:

1- Açılış, yoklama

2- Genel kurul divan heyetinin seçimi

3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi

4- Yönetim kurulu ile denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası

5- Gelecek dönem bütçenin müzakeresi

6- Yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi

7- Derneğin federasyona katılması, uluslar arası faaliyette bulunması ve yurtdışındaki kuruluşlara üye olarak katılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi

8- Dilek ve temenniler

9- Kapanış

23/05/2023