RUAM (MALLEUS, MANKAFA H.)

Burkholderia mallei tarafından at eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda meydana getirilen; hayvanların akciğerlerinde ve diğer organlarında nodüler lezyonlarla birlikte hayvanların ağız boşluğu ve üst solunum yolu mukoz membranlarında ve derilerinde ülseratif lezyonların oluşması ile karakterize; akut ve kronik seyirli; bulaşıcı, ZOONOZ ve infeksiyoz bir hastalıktır.

ETİYOLOJİ

Burkholderia mallei
Eski ismi: Pseudomonas mallei

EPİDEMİYOLOJİ

 • Tek tırnaklılarda hastalık oluşturur ve rezervuarıdır.
 • Köpek, kedi, keçi ve devede de hastalık oluşabilir.
 • Veteriner hekim, hayvan bakıcıları, hayvansal ürünlerle uğraşanlarda meslek hastalığı İnsanlar genellikle hasta hayvanların burun akıntılarının derideki yara ve çiziklere bulaşması sonucunda infeksiyona yakalanır.
 • Hastalık hayvanlar arasında direkt ve indirekt yollarla bulaşır.
 • Hastalık at populasyonlarına, hastalıklı ya da latent infekte hayvanların dışarıdan katılması ile bulaşır.
 • Genellikle burun akıntısı ile kontamine olan yem ve suyun sindirim yolu ile alınması ile bulaşır. Nadir olarak ta soluk havası ya da derideki yaralar ve konjunktiva ile bulaşabilir.
 • Hastalığın insandan insana bulaşması henüz rapor edilmemiştir.

KLİNİK BELİRTİLER

 • Atlarda kronik; katır ve eşekte ise akut seyreder.
 • Doğal infeksiyonlarda semptomlar haftalar sonra görülmeye başlar.
 • Hastalığın 3 formu vardır: BURUN – DERİ – AKCİĞER

BURUN RUAMI:

 • Unilateral ya da bilateral burun akıntısı
 • Baş ve boyun bölgesinde lokal lenfadenopati
 • Çenealtı lenf yumrularında şişkinlik
 • Sadece burunda tek taraflı bir akıntı ve yaranın iyileşmesiyle skatrix izi bulunur.

DERİ RUAMI:

 • Deri kalınlaşır ve yapısı bozulur. “farcy” olarak adlandırılır.
 • Bacakların derialtı lenf yumruları şişer ve nodüller/ülserler şekillenir.
 • Lokal lenf yumrularında büyüme
 • Bacakların 1 ya da her ikisinin de aşırı şişmesi sonucunda hayvan yürüyemez (RUAM ELEFANTİAZİSİ)

AKCİĞER RUAMI:

 • Hastalık yavaş ilerler ve semptomlar etken vücuda girdikten aylar sonra şekillenir.
 • Öksürük, burun akıntısı ve kanaması, ateş, solunum güçlüğü, zayıflama

TEŞHİS

 • Klinik belirtiler GURM, Dermatomikozi ve Tüberküloz ile karışabilir.

Nekropsi yasaktır.

Bu belirtiler görülen bir hayvanda materyal göndermek yasaktır.

 1. LABORATUVAR MUAYENELERİ
  • serolojik testler : Serolojide komplement fikzasyon testi yapılır.
 2. ALERJİK TESTLER:

Şüpheli durumlarda mallein testi yapılır. Bu bir allerji testidir ve teşhis bununla yapılır.

Değerlendirme :

 • Negatif hayvanlar serbest bırakılır.
 • Şüpheli olanlar 20 gün sonra tekrar teste tabi tutulur.

Burada –  olanlar serbest ,tekrar şüpheliler bir 20 gün daha beklenir, negatif ‘ler serbest , yine şüpheli çıkan olursa itlaf. Her aşamada pozitifler itlaf.

 • Kesin tazminatlıdır.

Açık ruam 2/4 (semptomların görüldüğü)

Kapalı ruam ¾ (hiçbir semptom görülmeyen sadece testle anlaşılan)

OIE → Mallein testi en duyarlı yöntem → Alt göz kapağına intradermal olarak, 01 ml PPD → 24-48 saat sonra → göz kapağında belirgin ödematöz şişlik oluşumu → Pozitif

SAĞALTIM

• B. mallei birçok antibiyotiğe duyarlı olmasına karşın, infeksiyona diğer tek tırnaklı  hayvanlara ve insanlara bulaşma riski bulunmasından dolayı, ruam tanısı konulan hayvanlara sağaltım uygulanmaz.

• Bu uygulama sayesinde ruam şu an için dünyanın birçok bolgesinde eradike edilmiştir.

• İnsan infeksiyonlarının sağaltımında ise sulfonamidler başarıyla kullanılırlar.