VETDANIŞMANLIK Başvuruları Başladı

VETDANIŞMANLIK Başvuruları Başladı
Veteriner hekimlerin mesleki aktarım ve dayanışmasının artmasını amaçlayan, veteriner hekim veya uzman adayı lisans/lisansüstü öğrencilere yönelik, gönüllülük esaslı mesleki ve akademik danışmanlık sağlama programıdır.

DANIŞAN: Türkiye veya diğer Türk devletlerinde Veteriner Hekimliği lisans/lisansüstü öğrencileri başvurabilir.

DANIŞAN VE DANIŞMANLARIN EŞLEŞTİRİLMESİ: Başvuran öğrencinin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda ilgili alanlardaki akademisyen veya en az doktora seviyesindeki uzmanlarla eşleştirme yapılacaktır. Eşleştirmeler her yarıyıl sonunda değerlendirme yapılarak güncelleme yapılacaktır.

Başvuru Formu: https://forms.gle/AfvDigF81JCt84vV9