Veteriner Hekim Andı

veteriner hekim andı

Veteriner hekimliği mesleğinin üyeleri arasına katıldığım şu andan başlayarak;

 • Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma;
 • Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma;
 • Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma;
 • Mesleğimin dünya ölçüsünde geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma;
 • Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime;
 • İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma;
 • Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma; onların sosyal durumlarını, siyasal eğilimlerini ve dini inançlarını gözetmeksizin, mesleki bilgimin gereğini yapacağıma;
 • Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma;
 • Bilisel yöntemlerden sapmadan; deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma;İnsanlığın değerleri, bilimin gerçeği, mesleğimin onuru önünde
  ŞEREF SÖZÜ VERİR, AND İÇERİM.