Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitim Ve Öğretiminin Tarihçesi

veteriner-hekim-tarihi

 • Türkiye’de ilk Veteriner Hekimliği öğretimine 1842 yılında Godlewsky isimli prusyalı bir askeri veteriner tarafından İstanbul’da 12 öğrenci ile başlamıştır.
 • Öğretim süresi 3 yıldı.
 • Dersler 1849’da Maçka’daki Harp Okulu’nda, 1853’te Taşkışla’da, 1873’te Galatasaray’daki Askeri Tıp Okulu’nda verildi.
 • 1886’da ilk Baytar Rüştiyesi teşkil edildi. · Bu Rüştiye’yi bitiren öğrenciler Çengelköy’deki askeri İdadiye, oradan da Baytar Mektebine gitmeye hak kazanıyorlardı.
 • Baytar Mektebi 1905’te Haydarpaşa semtinde yeni inşa edilen Tıp Mektebi binasının bir kanadına nakledildi.
 • Diğer yandan 1889’da ilk sivil Veteriner Mektebi kuruldu. İlk mezunlarını 1893’te verdi. Bunlar arasında şair Mehmet Akif Ersoy da bulunuyordu.
 • 1894’te İstanbul’da Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisi kuruldu.
 • 1909’da ilk olarak bir Veterinerler gurubu Avrupa’ya 2 yıllık ihtisasa gönderildi.
 • 1920’de sivil ve askeri Veteriner Mektepleri “Baytar Mekteb-i Alisi” adı altında birleştirilerek selimiye’deki binalara nakledildi.
 • 1928’de okulun adı “Yüksek Baytar Mektebi” şeklinde değiştirildi.
 • 1933’de istanbul’daki Mektep, “Baytar Fakültesi” adı altında Ankara’ya taşındı. Ve öğretim modern tesislerle daha iyi bir şekilde yapılmaya başlandı.
 • 1937 Haziranında “Baytar” deyimi yerine “Veteriner Hekim” deyimi kabul edildi. Baytar Fakültesinin adı da Veteriner Fakültesi oldu.
 • 1934 yılında bilimsel terimlerde arapçadan latinceye geçildi.
 • 1939’da öğretim süresi 5 yıla çıkarıldı.
 • 1948’de Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi bünyesine alındı.
 • Daha sonra 1960 yıllardan günümüze kadar sırasıyla Elazığ, İstanbul, Bursa, Konya, Van, Kars, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Urfa, Hatay, Kırıkkale, Afyon ve Kayseri illerinde Veteriner Fakülteleri kuruldu.